Digitalt måttband

Digitalt måttband och rullmätare tumstock med LCD skärm Digitalt måttband och rullmätare tumstock med LCD skärm